/[public]/getopt/trunk/po/uk.po
ViewVC logotype

Diff of /getopt/trunk/po/uk.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 365 Revision 366
1# Ukrainian translation to util-linux. 1# Ukrainian translation to util-linux.
2# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc 2# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc
3# This file is put in the public domain. 3# This file is put in the public domain.
4# 4#
5# Maxim V. Dziumanenko <mvd@mylinux.com.ua>, 2004-2006. 5# Maxim V. Dziumanenko <mvd@mylinux.com.ua>, 2004-2006.
6# Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>, 2012. 6# Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>, 2012, 2013, 2014.
7msgid "" 7msgid ""
8msgstr "" 8msgstr ""
9"Project-Id-Version: util-linux 2.21-rc2\n" 9"Project-Id-Version: util-linux 2.25-rc2\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n" 10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2012-08-12 10:55+0200\n" 11"POT-Creation-Date: 2014-11-22 13:14+0100\n"
12"PO-Revision-Date: 2012-02-08 18:57+0200\n" 12"PO-Revision-Date: 2014-07-03 12:08+0300\n"
13"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n" 13"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
14"Language-Team: Ukrainian <translation-team-uk@lists.sourceforge.net>\n" 14"Language-Team: Ukrainian <translation-team-uk@lists.sourceforge.net>\n"
15"Language: uk\n" 15"Language: uk\n"
16"MIME-Version: 1.0\n" 16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"X-Generator: Lokalize 1.2\n" 19"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
20"Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1 ? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n" 20"Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1 ? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n"
21"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n" 21"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
22 22
23#: getopt.c:226 23#: getopt.c:228
24#, c-format 24#, c-format
25msgid "Try `%s --help' for more information.\n" 25msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
26msgstr "Виконайте команду «%s --help», щоб дізнатися більше.\n" 26msgstr "Виконайте команду «%s --help», щоб дізнатися більше.\n"
27 27
28#: getopt.c:295 28#: getopt.c:297
29msgid "empty long option after -l or --long argument" 29msgid "empty long option after -l or --long argument"
30msgstr "порожній довий параметр після аргументу -l або --long" 30msgstr "порожній довий параметр після аргументу -l або --long"
31 31
32#: getopt.c:316 32#: getopt.c:318
33msgid "unknown shell after -s or --shell argument" 33msgid "unknown shell after -s or --shell argument"
34msgstr "невідома оболонка після аргументу -s або --shell" 34msgstr "невідома оболонка після аргументу -s або --shell"
35 35
36#: getopt.c:321 36#: getopt.c:325
37msgid "Usage: getopt optstring parameters\n" 37#, c-format
38msgstr "Використання: getopt специф_арг параметри\n" 38msgid ""
39" %1$s optstring parameters\n"
40" %1$s [options] [--] optstring parameters\n"
41" %1$s [options] -o|--options optstring [options] [--] parameters\n"
42msgstr ""
43" %1$s рядок_ключів параметри\n"
44" %1$s [ключі] [--] рядок_ключів параметри\n"
45" %1$s [ключі] -o|--options рядок_ключів [ключі] [--] параметри\n"
39 46
40#: getopt.c:322 47#: getopt.c:331
41msgid " getopt [options] [--] optstring parameters\n" 48msgid ""
42msgstr " getopt [аргументи] [--] специф_арг параметри\n" 49" -a, --alternative Allow long options starting with single -\n"
50msgstr ""
51" -a, --alternative довгі аргументи можуть починались з одного -\n"
43 52
44#: getopt.c:323 53#: getopt.c:332
45#, fuzzy 54msgid " -l, --longoptions <longopts> Long options to be recognized\n"
46msgid " getopt [options] -o|--options optstring [options] [--]\n" 55msgstr " -l, --longoptions=<довгі_ключі> довгі ключі, які слід розпізнавати\n"
47msgstr " getopt [аргументи] [--] специф_арг параметри\n"
48 56
49#: getopt.c:324 57#: getopt.c:333
50msgid " parameters\n" 58msgid ""
51msgstr " параметри\n" 59" -n, --name <progname> The name under which errors are reported\n"
60msgstr ""
61" -n, --name <назва_програми> помилки виводити від імені цієї програми\n"
52 62
63#: getopt.c:334
64msgid " -o, --options <optstring> Short options to be recognized\n"
65msgstr " -o, --options <специф_арг> специфікація коротких аргументів\n"
66
53#: getopt.c:325 67#: getopt.c:335
54#, fuzzy 68msgid " -q, --quiet Disable error reporting by getopt(3)\n"
69msgstr ""
70" -q, --quiet вимкнути сповіщення про помилки від getopt(3)\n"
71
72#: getopt.c:336
73msgid " -Q, --quiet-output No normal output\n"
74msgstr " -Q, --quiet-output не виводити звичайні дані\n"
75
76#: getopt.c:337
77msgid " -s, --shell <shell> Set shell quoting conventions\n"
78msgstr ""
79" -s, --shell <оболонка> встановити стиль використання лапок як у "
80"оболонці\n"
81
82#: getopt.c:338
83msgid " -T, --test Test for getopt(1) version\n"
84msgstr " -T, --test Перевірити версію getopt(1)\n"
85
86#: getopt.c:339
87msgid " -u, --unquoted Do not quote the output\n"
88msgstr ""
89" -u, --unquoted Не використовувати лапки у виведених даних\n"
90
91#: getopt.c:390 getopt.c:449
92msgid "missing optstring argument"
93msgstr "немає аргументу специф_арг"
94
95#: getopt.c:444
96msgid "internal error, contact the author."
97msgstr "внутрішня помилка, зв'яжіться з автором."
98
99#: util-linux-compat.h:11
100msgid ""
101"\n"
102"Usage:\n"
103msgstr ""
104"\n"
105"Користування:\n"
106
107#: util-linux-compat.h:12
55msgid "" 108msgid ""
56"\n" 109"\n"
57"Options:\n" 110"Options:\n"
58msgstr "" 111msgstr ""
59"\n" 112"\n"
60"Параметри:\n" 113"Параметри:\n"
61 114
62#: getopt.c:326 115#: util-linux-compat.h:13
63#, fuzzy 116msgid "\n"
117msgstr "\n"
118
119#: util-linux-compat.h:14
120msgid " -h, --help display this help and exit\n"
121msgstr " -h, --help вивести довідку та завершити роботу\n"
122
123#: util-linux-compat.h:15
124msgid " -V, --version output version information and exit\n"
125msgstr " -V, --version вивести інформацію щодо версії і вийти\n"
126
127#: util-linux-compat.h:16
128#, c-format
64msgid "" 129msgid ""
65" -a, --alternative Allow long options starting with single -\n" 130"\n"
131"For more details see %s.\n"
66msgstr "" 132msgstr ""
67" -a, --alternative Довгі аргументи можуть починались з одного -\n" 133"\n"
134"Докладніші відомості можна отримати з документації до %s.\n"
68 135
69#: getopt.c:327 136#: util-linux-compat.h:18
70#, fuzzy 137#, c-format
71msgid " -h, --help This small usage guide\n" 138msgid "%s (enhanced) %s\n"
72msgstr " -h, --help Вивести цю довідку\n" 139msgstr ""
73 140
74#: getopt.c:328 141#: gnu/getopt.c:678
75#, fuzzy 142#, c-format
76msgid " -l, --longoptions <longopts> Long options to be recognized\n" 143msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
77msgstr " -l, --longoptions=довгі_арг Специфікація довгих аргументів\n" 144msgstr ""
78 145
79#: getopt.c:329 146#: gnu/getopt.c:702
80#, fuzzy 147#, c-format
81msgid "" 148msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
82" -n, --name <progname> The name under which errors are reported\n"
83msgstr "" 149msgstr ""
84" -n, --name=назва_програми Помилки виводити від імені цієї програми\n"
85 150
86#: getopt.c:330 151#: gnu/getopt.c:707
87#, fuzzy 152#, c-format
88msgid " -o, --options <optstring> Short options to be recognized\n" 153msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
89msgstr " -o, --options=специф_арг Специфікація коротких аргументів\n" 154msgstr ""
90 155
91#: getopt.c:331 156#: gnu/getopt.c:724 gnu/getopt.c:897
92#, fuzzy 157#, c-format
93msgid " -q, --quiet Disable error reporting by getopt(3)\n" 158msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
94msgstr "" 159msgstr ""
95" -q, --quiet Вимкнути повідомлення про помилки від getopt"
96"(3)\n"
97 160
98#: getopt.c:332 161#: gnu/getopt.c:753
99#, fuzzy 162#, c-format
100msgid " -Q, --quiet-output No normal output\n" 163msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
101msgstr " -Q, --quiet-output Без звичайного виводу\n" 164msgstr ""
102 165
103#: getopt.c:333 166#: gnu/getopt.c:757
104#, fuzzy 167#, c-format
105msgid " -s, --shell <shell> Set shell quoting conventions\n" 168msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
106msgstr "" 169msgstr ""
107" -s, --shell=оболонка Встановити стиль цитування як у оболонці\n"
108 170
109#: getopt.c:334 171#: gnu/getopt.c:783
110#, fuzzy 172#, c-format
111msgid " -T, --test Test for getopt(1) version\n" 173msgid "%s: illegal option -- %c\n"
112msgstr " -T, --test Перевірити версію getopt(1)\n" 174msgstr ""
113 175
114#: getopt.c:335 176#: gnu/getopt.c:786
115#, fuzzy 177#, c-format
116msgid " -u, --unquote Do not quote the output\n" 178msgid "%s: invalid option -- %c\n"
117msgstr " -u, --unqote Не цитувати вивід\n" 179msgstr ""
118 180
119#: getopt.c:336 181#: gnu/getopt.c:816 gnu/getopt.c:946
120#, fuzzy 182#, c-format
121msgid " -V, --version Output version information\n" 183msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
122msgstr " -V, --version Вивести інформацію про версію\n" 184msgstr ""
123 185
124#: getopt.c:384 getopt.c:444 186#: gnu/getopt.c:863
125msgid "missing optstring argument" 187#, c-format
126msgstr "відсутній аргумент специф_арг" 188msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
189msgstr ""
127 190
128#: getopt.c:433 191#: gnu/getopt.c:881
129#, fuzzy, c-format 192#, c-format
130msgid "%s (enhanced) %s\n" 193msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
131msgstr "getopt (розширена) 1.1.4\n" 194msgstr ""
132
133#: getopt.c:439
134msgid "internal error, contact the author."
135msgstr "внутрішня помилка, зв'яжіться з автором."

Legend:
Removed from v.365  
changed lines
  Added in v.366

frodo@frodo.looijaard.name
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26