/[public]/getopt/trunk/po/pl.po
ViewVC logotype

Diff of /getopt/trunk/po/pl.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 326 Revision 366
1# Polish translation of util-linux. 1# Polish translation of util-linux.
2# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc. 2# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the util-linux package. 3# This file is distributed under the same license as the util-linux package.
4# Andrzej Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, 2006. 4# Andrzej Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, 2006.
5# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2009-2012. 5# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2009-2014.
6# 6#
7msgid "" 7msgid ""
8msgstr "" 8msgstr ""
9"Project-Id-Version: util-linux 2.21-rc2\n" 9"Project-Id-Version: util-linux 2.25-rc3\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n" 10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2012-08-12 10:55+0200\n" 11"POT-Creation-Date: 2014-11-22 13:14+0100\n"
12"PO-Revision-Date: 2012-02-12 17:17+0100\n" 12"PO-Revision-Date: 2014-07-06 11:00+0200\n"
13"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n" 13"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
14"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n" 14"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
15"Language: pl\n" 15"Language: pl\n"
16"MIME-Version: 1.0\n" 16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n" 17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 " 19"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
20"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n" 20"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
21 21
22#: getopt.c:226 22#: getopt.c:228
23#, c-format 23#, c-format
24msgid "Try `%s --help' for more information.\n" 24msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
25msgstr "`%s --help' wywietli więcej informacji.\n" 25msgstr "`%s --help' wyĹ›wietli wiÄ™cej informacji.\n"
26 26
27#: getopt.c:295 27#: getopt.c:297
28msgid "empty long option after -l or --long argument" 28msgid "empty long option after -l or --long argument"
29msgstr "pusta opcja długa po opcji -l lub --long" 29msgstr "pusta opcja dĹ‚uga po opcji -l lub --long"
30 30
31#: getopt.c:316 31#: getopt.c:318
32msgid "unknown shell after -s or --shell argument" 32msgid "unknown shell after -s or --shell argument"
33msgstr "nieznana powłoka po opcji -s lub --shell" 33msgstr "nieznana powĹ‚oka po opcji -s lub --shell"
34 34
35#: getopt.c:321 35#: getopt.c:325
36msgid "Usage: getopt optstring parameters\n" 36#, c-format
37msgstr "" 37msgid ""
38 38" %1$s optstring parameters\n"
39#: getopt.c:322
40msgid " getopt [options] [--] optstring parameters\n" 39" %1$s [options] [--] optstring parameters\n"
41msgstr "" 40" %1$s [options] -o|--options optstring [options] [--] parameters\n"
42
43#: getopt.c:323
44#, fuzzy
45msgid " getopt [options] -o|--options optstring [options] [--]\n"
46msgstr "" 41msgstr ""
47" %1$s optstring parametry\n" 42" %1$s optstring parametry\n"
48" %1$s [opcje] [--] optstring parametry\n" 43" %1$s [opcje] [--] optstring parametry\n"
49" %1$s [opcje] -o|--options optstring [opcje] [--] parametry\n" 44" %1$s [opcje] -o|--options optstring [opcje] [--] parametry\n"
50 45
51#: getopt.c:324 46#: getopt.c:331
52#, fuzzy 47msgid ""
53msgid " parameters\n" 48" -a, --alternative Allow long options starting with single -\n"
54msgstr " Pierwszy Ostatni\n" 49msgstr ""
50" -a, --alternative Zezwolenie na długie opcje z jednym - na "
51"poczÄ…tku\n"
55 52
56#: getopt.c:325 53#: getopt.c:332
54msgid " -l, --longoptions <longopts> Long options to be recognized\n"
55msgstr ""
56" -l, --longoptions <opcje> Długie opcje, jakie mają być rozpoznawane\n"
57
58#: getopt.c:333
59msgid ""
60" -n, --name <progname> The name under which errors are reported\n"
61msgstr " -n, --name <program> Nazwa z jaką mają być zgłaszane błędy\n"
62
63#: getopt.c:334
64msgid " -o, --options <optstring> Short options to be recognized\n"
65msgstr ""
66" -o, --options <optstring> Krótkie opcje, jakie mają być rozpoznawane\n"
67
68#: getopt.c:335
69msgid " -q, --quiet Disable error reporting by getopt(3)\n"
70msgstr ""
71" -q, --quiet Wyłączenie komunikatów błędów z getopt(3)\n"
72
73#: getopt.c:336
74msgid " -Q, --quiet-output No normal output\n"
75msgstr " -Q, --quiet-output Bez normalnego wyjścia\n"
76
77#: getopt.c:337
78msgid " -s, --shell <shell> Set shell quoting conventions\n"
79msgstr " -s, --shell <powłoka> Ustawienie konwencji cytowania powłoki\n"
80
81#: getopt.c:338
82msgid " -T, --test Test for getopt(1) version\n"
83msgstr " -T, --test Sprawdzenie wersji getopt(1)\n"
84
85#: getopt.c:339
86msgid " -u, --unquoted Do not quote the output\n"
87msgstr " -u, --unquoted Bez cytowania wyjścia\n"
88
89#: getopt.c:390 getopt.c:449
90msgid "missing optstring argument"
91msgstr "brak parametru optstring"
92
93#: getopt.c:444
94msgid "internal error, contact the author."
95msgstr "błąd wewnętrzny, proszę skontaktować się autorem."
96
97#: util-linux-compat.h:11
98msgid ""
99"\n"
100"Usage:\n"
101msgstr ""
102"\n"
103"Składnia:\n"
104
105#: util-linux-compat.h:12
57msgid "" 106msgid ""
58"\n" 107"\n"
59"Options:\n" 108"Options:\n"
60msgstr "" 109msgstr ""
61"\n" 110"\n"
62"Opcje:\n" 111"Opcje:\n"
63 112
64#: getopt.c:326 113#: util-linux-compat.h:13
114msgid "\n"
115msgstr ""
116
117#: util-linux-compat.h:14
118msgid " -h, --help display this help and exit\n"
119msgstr " -h, --help wyświetlenie tego opisu i zakończenie\n"
120
121#: util-linux-compat.h:15
122msgid " -V, --version output version information and exit\n"
123msgstr " -V, --version wypisanie informacji o wersji i zakończenie\n"
124
125#: util-linux-compat.h:16
126#, c-format
65msgid "" 127msgid ""
66" -a, --alternative Allow long options starting with single -\n" 128"\n"
129"For more details see %s.\n"
67msgstr "" 130msgstr ""
68" -a, --alternative Zezwolenie na długie opcje z jednym - na " 131"\n"
69"pocz±tku\n" 132"WiÄ™cej informacji w %s.\n"
70 133
71#: getopt.c:327 134#: util-linux-compat.h:18
72msgid " -h, --help This small usage guide\n" 135#, c-format
73msgstr " -h, --help Ten krótki opis użycia\n" 136msgid "%s (enhanced) %s\n"
137msgstr ""
74 138
75#: getopt.c:328 139#: gnu/getopt.c:678
76msgid " -l, --longoptions <longopts> Long options to be recognized\n" 140#, c-format
141msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
77msgstr "" 142msgstr ""
78" -l, --longoptions <opcje> Długie opcje, jakie maj± być rozpoznawane\n"
79 143
80#: getopt.c:329 144#: gnu/getopt.c:702
81msgid "" 145#, c-format
82" -n, --name <progname> The name under which errors are reported\n" 146msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
83msgstr " -n, --name <program> Nazwa z jak± maj± być zgłaszane błędy\n" 147msgstr ""
84 148
85#: getopt.c:330 149#: gnu/getopt.c:707
86msgid " -o, --options <optstring> Short options to be recognized\n" 150#, c-format
151msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
87msgstr "" 152msgstr ""
88" -o, --options <optstring> Krótkie opcje, jakie maj± być rozpoznawane\n"
89 153
90#: getopt.c:331 154#: gnu/getopt.c:724 gnu/getopt.c:897
91msgid " -q, --quiet Disable error reporting by getopt(3)\n" 155#, c-format
156msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
92msgstr "" 157msgstr ""
93" -q, --quiet Wył±czenie komunikatów błędów z getopt(3)\n"
94 158
95#: getopt.c:332 159#: gnu/getopt.c:753
96msgid " -Q, --quiet-output No normal output\n" 160#, c-format
97msgstr " -Q, --quiet-output Bez normalnego wyj¶cia\n" 161msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
162msgstr ""
98 163
99#: getopt.c:333 164#: gnu/getopt.c:757
100msgid " -s, --shell <shell> Set shell quoting conventions\n" 165#, c-format
101msgstr " -s, --shell <powłoka> Ustawienie konwencji cytowania powłoki\n" 166msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
167msgstr ""
102 168
103#: getopt.c:334 169#: gnu/getopt.c:783
104msgid " -T, --test Test for getopt(1) version\n" 170#, c-format
105msgstr " -T, --test Sprawdzenie wersji getopt(1)\n" 171msgid "%s: illegal option -- %c\n"
172msgstr ""
106 173
107#: getopt.c:335 174#: gnu/getopt.c:786
108msgid " -u, --unquote Do not quote the output\n" 175#, c-format
109msgstr " -u, --unquote Bez cytowania wyj¶cia\n" 176msgid "%s: invalid option -- %c\n"
177msgstr ""
110 178
111#: getopt.c:336 179#: gnu/getopt.c:816 gnu/getopt.c:946
112msgid " -V, --version Output version information\n" 180#, c-format
113msgstr " -V, --version Wypisanie informacji o wersji\n" 181msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
182msgstr ""
114 183
115#: getopt.c:384 getopt.c:444 184#: gnu/getopt.c:863
116msgid "missing optstring argument" 185#, c-format
117msgstr "brak parametru optstring" 186msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
187msgstr ""
118 188
119#: getopt.c:433 189#: gnu/getopt.c:881
120#, fuzzy, c-format 190#, c-format
121msgid "%s (enhanced) %s\n" 191msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
122msgstr "%s na %s\n" 192msgstr ""
123
124#: getopt.c:439
125msgid "internal error, contact the author."
126msgstr "bł±d wewnętrzny, proszę skontaktować się autorem."

Legend:
Removed from v.326  
changed lines
  Added in v.366

frodo@frodo.looijaard.name
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26