/[public]/getopt/trunk/po/fi.po
ViewVC logotype

Annotation of /getopt/trunk/po/fi.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 366 - (hide annotations)
Sat Nov 22 12:16:19 2014 UTC (5 years, 7 months ago) by frodo
File size: 5568 byte(s)
(Frodo) Synchronize po files with util-linux

1 frodo 326 # Finnish messages for util-linux
2     # This file is distributed under the same license as the util-linux package.
3 frodo 366 # Copyright © 2002-2003, 2005, 2007-2009, 2013-2014 Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>
4     # Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>, 2002-2003, 2005, 2007-2009, 2013-2014.
5 frodo 326 #
6     # Permission is granted to freely copy and distribute
7     # this file and modified versions, provided, that this
8     # header is not removed and modified versions are marked
9     # as such.
10     #
11     # Tätä tiedostoa ja muutettuja versioita saa kopioida
12     # ja levittää vapaasti edellyttäen, että tätä otsikkoa
13     # ei poisteta, ja muutetut versiot merkitään muutetuiksi.
14     #
15     # ***
16     # "signature" tarvitsee paremman suomennoksen kuin "allekirjoitus".
17     # ***
18     msgid ""
19     msgstr ""
20 frodo 366 "Project-Id-Version: util-linux 2.25-rc3\n"
21 frodo 326 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
22 frodo 366 "POT-Creation-Date: 2014-11-22 13:14+0100\n"
23     "PO-Revision-Date: 2014-07-12 14:51+0300\n"
24 frodo 326 "Last-Translator: Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>\n"
25     "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
26     "Language: fi\n"
27     "MIME-Version: 1.0\n"
28     "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
29     "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
30 frodo 366 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
31     "X-Poedit-Bookmarks: -1,-1,551,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"
32     "X-Generator: Poedit 1.6.5\n"
33 frodo 326
34 frodo 366 #: getopt.c:228
35 frodo 326 #, fuzzy, c-format
36     msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
37 frodo 366 msgstr "Kokeile ”%s --help” tai ”%s --usage” saadaksesi lisää tietoa.\n"
38 frodo 326
39 frodo 366 #: getopt.c:297
40 frodo 326 msgid "empty long option after -l or --long argument"
41     msgstr "tyhjä pitkä valitsin argumentin -l tai --long jälkeen"
42    
43 frodo 366 #: getopt.c:318
44 frodo 326 msgid "unknown shell after -s or --shell argument"
45     msgstr "tuntematon kuori argumentin -s tai --shell jälkeen"
46    
47     #: getopt.c:325
48 frodo 366 #, fuzzy, c-format
49 frodo 326 msgid ""
50 frodo 366 " %1$s optstring parameters\n"
51     " %1$s [options] [--] optstring parameters\n"
52     " %1$s [options] -o|--options optstring [options] [--] parameters\n"
53 frodo 326 msgstr ""
54 frodo 366 " getopt [valitsimet] -o|--options valitsinmerkkijono [valitsimet] "
55     "[--]\n"
56 frodo 326
57 frodo 366 #: getopt.c:331
58 frodo 326 #, fuzzy
59     msgid ""
60     " -a, --alternative Allow long options starting with single -\n"
61     msgstr ""
62     " -a, --alternative Salli pitkien valitsimien alkaminen yhdellä -:"
63     "lla\n"
64    
65 frodo 366 #: getopt.c:332
66 frodo 326 #, fuzzy
67     msgid " -l, --longoptions <longopts> Long options to be recognized\n"
68     msgstr " -l, --longoptions=valitsimet Pitkät tunnistettavat valitsimet\n"
69    
70 frodo 366 #: getopt.c:333
71 frodo 326 #, fuzzy
72     msgid ""
73     " -n, --name <progname> The name under which errors are reported\n"
74     msgstr ""
75     " -n, --name=ohjelmanimi Nimi, joka ilmoitetaan virheiden yhteydessä\n"
76    
77 frodo 366 #: getopt.c:334
78 frodo 326 #, fuzzy
79     msgid " -o, --options <optstring> Short options to be recognized\n"
80     msgstr " -o, --options=valitsimet Lyhyet tunnistettavat valitsimet\n"
81    
82 frodo 366 #: getopt.c:335
83 frodo 326 #, fuzzy
84     msgid " -q, --quiet Disable error reporting by getopt(3)\n"
85     msgstr " -q, --quiet Vaienna getopt(3):n virheilmoitukset\n"
86    
87 frodo 366 #: getopt.c:336
88 frodo 326 #, fuzzy
89     msgid " -Q, --quiet-output No normal output\n"
90     msgstr " -Q, --quiet-output Ei normaalia tulostetta\n"
91    
92 frodo 366 #: getopt.c:337
93 frodo 326 #, fuzzy
94     msgid " -s, --shell <shell> Set shell quoting conventions\n"
95     msgstr " -s, --shell=kuori Aseta kuoren lainauskäytännöt\n"
96    
97 frodo 366 #: getopt.c:338
98 frodo 326 #, fuzzy
99     msgid " -T, --test Test for getopt(1) version\n"
100     msgstr " -T, --test Testaa getopt(1):n versio\n"
101    
102 frodo 366 #: getopt.c:339
103 frodo 326 #, fuzzy
104 frodo 366 msgid " -u, --unquoted Do not quote the output\n"
105 frodo 326 msgstr " -u, --unquote Ei lainausmerkkejä tulosteeseen\n"
106    
107 frodo 366 #: getopt.c:390 getopt.c:449
108 frodo 326 msgid "missing optstring argument"
109     msgstr "puuttuva valitsinmerkkijonon argumentti"
110    
111 frodo 366 #: getopt.c:444
112     msgid "internal error, contact the author."
113     msgstr "sisäinen virhe, ota yhteyttä tekijään."
114    
115     #: util-linux-compat.h:11
116     msgid ""
117     "\n"
118     "Usage:\n"
119     msgstr ""
120     "\n"
121     "Käyttö:\n"
122    
123     #: util-linux-compat.h:12
124     msgid ""
125     "\n"
126     "Options:\n"
127     msgstr ""
128     "\n"
129     "Valitsimet:\n"
130    
131     #: util-linux-compat.h:13
132     #, fuzzy
133     msgid "\n"
134     msgstr "???\n"
135    
136     #: util-linux-compat.h:14
137     #, fuzzy
138     msgid " -h, --help display this help and exit\n"
139     msgstr " --help näytä tämä ohje ja poistu\n"
140    
141     #: util-linux-compat.h:15
142     #, fuzzy
143     msgid " -V, --version output version information and exit\n"
144     msgstr " --version tulosta versiotiedot ja poistu\n"
145    
146     #: util-linux-compat.h:16
147 frodo 326 #, fuzzy, c-format
148 frodo 366 msgid ""
149     "\n"
150     "For more details see %s.\n"
151     msgstr ""
152     "\n"
153     "Lisätietoja manuaalisivulla namei(1).\n"
154    
155     #: util-linux-compat.h:18
156     #, c-format
157 frodo 326 msgid "%s (enhanced) %s\n"
158 frodo 366 msgstr ""
159 frodo 326
160 frodo 366 #: gnu/getopt.c:678
161     #, c-format
162     msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
163     msgstr ""
164    
165     #: gnu/getopt.c:702
166     #, c-format
167     msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
168     msgstr ""
169    
170     #: gnu/getopt.c:707
171     #, c-format
172     msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
173     msgstr ""
174    
175     #: gnu/getopt.c:724 gnu/getopt.c:897
176     #, c-format
177     msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
178     msgstr ""
179    
180     #: gnu/getopt.c:753
181     #, c-format
182     msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
183     msgstr ""
184    
185     #: gnu/getopt.c:757
186     #, c-format
187     msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
188     msgstr ""
189    
190     #: gnu/getopt.c:783
191     #, c-format
192     msgid "%s: illegal option -- %c\n"
193     msgstr "%s: virheellinen valitsin – %c\n"
194    
195     #: gnu/getopt.c:786
196     #, c-format
197     msgid "%s: invalid option -- %c\n"
198     msgstr ""
199    
200     #: gnu/getopt.c:816 gnu/getopt.c:946
201     #, c-format
202     msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
203     msgstr ""
204    
205     #: gnu/getopt.c:863
206     #, c-format
207     msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
208     msgstr ""
209    
210     #: gnu/getopt.c:881
211     #, c-format
212     msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
213     msgstr ""

frodo@frodo.looijaard.name
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26