/[public]/getopt/trunk/po/fi.po
ViewVC logotype

Annotation of /getopt/trunk/po/fi.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 326 - (hide annotations)
Sun Aug 12 09:07:18 2012 UTC (7 years, 11 months ago) by frodo
File size: 4350 byte(s)
(Frodo) Sync all gettext translation files from util-linux 2.21

1 frodo 326 # Finnish messages for util-linux
2     # This file is distributed under the same license as the util-linux package.
3     # Copyright © 2002-2003, 2005, 2007-2009 Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>
4     # Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>, 2002-2003, 2005, 2007-2009.
5     #
6     # Permission is granted to freely copy and distribute
7     # this file and modified versions, provided, that this
8     # header is not removed and modified versions are marked
9     # as such.
10     #
11     # Tätä tiedostoa ja muutettuja versioita saa kopioida
12     # ja levittää vapaasti edellyttäen, että tätä otsikkoa
13     # ei poisteta, ja muutetut versiot merkitään muutetuiksi.
14     #
15     # ***
16     # "signature" tarvitsee paremman suomennoksen kuin "allekirjoitus".
17     # ***
18     msgid ""
19     msgstr ""
20     "Project-Id-Version: util-linux-ng 2.17-rc3\n"
21     "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
22     "POT-Creation-Date: 2012-08-12 10:55+0200\n"
23     "PO-Revision-Date: 2009-12-16 21:30+0200\n"
24     "Last-Translator: Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>\n"
25     "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
26     "Language: fi\n"
27     "MIME-Version: 1.0\n"
28     "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
29     "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
30    
31     #: getopt.c:226
32     #, fuzzy, c-format
33     msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
34     msgstr ""
35     "%s: %s\n"
36     "Komento ”%s --help” antaa lisää tietoa.\n"
37    
38     #: getopt.c:295
39     msgid "empty long option after -l or --long argument"
40     msgstr "tyhjä pitkä valitsin argumentin -l tai --long jälkeen"
41    
42     #: getopt.c:316
43     msgid "unknown shell after -s or --shell argument"
44     msgstr "tuntematon kuori argumentin -s tai --shell jälkeen"
45    
46     #: getopt.c:321
47     msgid "Usage: getopt optstring parameters\n"
48     msgstr "Käyttö: getopt valitsinmerkkijono parametrit\n"
49    
50     #: getopt.c:322
51     msgid " getopt [options] [--] optstring parameters\n"
52     msgstr " getopt [valitsimet] [--] valitsinmerkkijono parametrit\n"
53    
54     #: getopt.c:323
55     #, fuzzy
56     msgid " getopt [options] -o|--options optstring [options] [--]\n"
57     msgstr " getopt [valitsimet] [--] valitsinmerkkijono parametrit\n"
58    
59     #: getopt.c:324
60     msgid " parameters\n"
61     msgstr " parametrit\n"
62    
63     #: getopt.c:325
64     msgid ""
65     "\n"
66     "Options:\n"
67     msgstr ""
68     "\n"
69     "Valitsimet:\n"
70    
71     #: getopt.c:326
72     #, fuzzy
73     msgid ""
74     " -a, --alternative Allow long options starting with single -\n"
75     msgstr ""
76     " -a, --alternative Salli pitkien valitsimien alkaminen yhdellä -:"
77     "lla\n"
78    
79     #: getopt.c:327
80     #, fuzzy
81     msgid " -h, --help This small usage guide\n"
82     msgstr " -h, --help Tämä pieni käyttöopas\n"
83    
84     #: getopt.c:328
85     #, fuzzy
86     msgid " -l, --longoptions <longopts> Long options to be recognized\n"
87     msgstr " -l, --longoptions=valitsimet Pitkät tunnistettavat valitsimet\n"
88    
89     #: getopt.c:329
90     #, fuzzy
91     msgid ""
92     " -n, --name <progname> The name under which errors are reported\n"
93     msgstr ""
94     " -n, --name=ohjelmanimi Nimi, joka ilmoitetaan virheiden yhteydessä\n"
95    
96     #: getopt.c:330
97     #, fuzzy
98     msgid " -o, --options <optstring> Short options to be recognized\n"
99     msgstr " -o, --options=valitsimet Lyhyet tunnistettavat valitsimet\n"
100    
101     #: getopt.c:331
102     #, fuzzy
103     msgid " -q, --quiet Disable error reporting by getopt(3)\n"
104     msgstr " -q, --quiet Vaienna getopt(3):n virheilmoitukset\n"
105    
106     #: getopt.c:332
107     #, fuzzy
108     msgid " -Q, --quiet-output No normal output\n"
109     msgstr " -Q, --quiet-output Ei normaalia tulostetta\n"
110    
111     #: getopt.c:333
112     #, fuzzy
113     msgid " -s, --shell <shell> Set shell quoting conventions\n"
114     msgstr " -s, --shell=kuori Aseta kuoren lainauskäytännöt\n"
115    
116     #: getopt.c:334
117     #, fuzzy
118     msgid " -T, --test Test for getopt(1) version\n"
119     msgstr " -T, --test Testaa getopt(1):n versio\n"
120    
121     #: getopt.c:335
122     #, fuzzy
123     msgid " -u, --unquote Do not quote the output\n"
124     msgstr " -u, --unquote Ei lainausmerkkejä tulosteeseen\n"
125    
126     #: getopt.c:336
127     #, fuzzy
128     msgid " -V, --version Output version information\n"
129     msgstr " -V, --version Näytä versiotiedot\n"
130    
131     #: getopt.c:384 getopt.c:444
132     msgid "missing optstring argument"
133     msgstr "puuttuva valitsinmerkkijonon argumentti"
134    
135     #: getopt.c:433
136     #, fuzzy, c-format
137     msgid "%s (enhanced) %s\n"
138     msgstr "getopt (parannettu) 1.1.4\n"
139    
140     #: getopt.c:439
141     msgid "internal error, contact the author."
142     msgstr "sisäinen virhe, ota yhteyttä tekijään."

frodo@frodo.looijaard.name
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26