/[public]/getopt/trunk/po/da.po
ViewVC logotype

Contents of /getopt/trunk/po/da.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 326 - (show annotations)
Sun Aug 12 09:07:18 2012 UTC (7 years, 11 months ago) by frodo
File size: 6058 byte(s)
(Frodo) Sync all gettext translation files from util-linux 2.21

1 # Danish translation util-linux.
2 # Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc. og nedenstående oversættere.
3 # This file is distributed under the same license as the util-linux package.
4 # Claus Sørensen <cs@klid.dk>, 2000.
5 # Keld Jørn Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000.
6 # Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2001-2002, 2004, 2005.
7 # Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010, 2011.
8 #
9 # alloc -> allokere (tildele)
10 # argument -> parameter
11 # blank -> tom (men meget usikker her)
12 # bogus -> bogus (kunne måske godt være vrøvle)
13 # buffer -> mellemlager
14 # decompression -> dekomprimering
15 # deprecated -> forældet
16 # descriptor -> beskrivelse
17 # divisor -> nævner
18 # drift factor -> hastighedsfaktor
19 # failed -> mislykkedes
20 # get -> indhente (alternativer: finde, få)
21 # inode -> inode (en inode er noget som alle filer på ext3 og lignende
22 # filsystemer har. Det angiver vist et logisk sted på
23 # disken hvor den ligger) Flertal inoder
24 # label -> etiket (mærke (bruges for tag), mærkat)
25 # link -> henvisning (lænke)
26 # loop -> loop (kunne også være løkke)
27 # parse -> fortolke
28 # policy -> politik (retningslinje)
29 # save file -> redningsfil (kunne også være gemmefil)
30 # semaphore -> semafor (signalmast)
31 # set -> angiv
32 # SGI volhdr -> SGI volhdr (var tidligere SGI bndhvd, kunne også være dskhdr)
33 # stat -> stat (stat (Unix), a system call on POSIX and Unix-like systems)
34 # tag -> mærke
35 # uncompressing -> udpakker (se decompression)
36 # UTC -> GMT
37 # (UTC (også kaldet zulutid) er den internationale tidszone, som (næsten)
38 # er det samme som Greenwich Mean Time. Tidsforskellen mellem dansk tid
39 # og UTC er plus én time ved normaltid og plus to timer ved sommertid.
40 # Bruges ofte som synonymer. Dette til trods for, at UTC og GMT kan afvige
41 # få tiendedele af et sekund fra hinanden på grund af Jordens uregelmæssige
42 # rotationshastighed.
43 # volume -> diskenhed (bind, arkiv, diskområde)
44 # wakeup -> opvågning
45 # whole disk -> hele disken
46 # "", '' -> »«
47 #
48 msgid ""
49 msgstr ""
50 "Project-Id-Version: util-linux-2.19-rc2\n"
51 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
52 "POT-Creation-Date: 2012-08-12 10:55+0200\n"
53 "PO-Revision-Date: 2011-04-09 19:30+01:00\n"
54 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
55 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
56 "Language: da\n"
57 "MIME-Version: 1.0\n"
58 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
59 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
60
61 #: getopt.c:226
62 #, fuzzy, c-format
63 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
64 msgstr ""
65 "%s: %s\n"
66 "Brug »%s --help« for yderligere detaljer.\n"
67
68 # Jeg kiggede på hjælpeudskriften for programmet getopt, og det gav i
69 # hvertfald mening på den måde. Det er et program til at fortolke
70 # kommandolinjeparametre, så derfor er det måske forvirrende af den
71 # grund. Man giver tilvalget --long til getopt, og det argument man
72 # angiver til --long, fortolker den så som et langt tilvalg til det
73 # program, hvis kommandolinje man bruger getopt til at fortolke.
74 # Forvirret? :)
75 #: getopt.c:295
76 msgid "empty long option after -l or --long argument"
77 msgstr "tomt langt ­tilvalg efter -l eller parameteren --long"
78
79 #: getopt.c:316
80 msgid "unknown shell after -s or --shell argument"
81 msgstr "ukendt skal efter -s eller parameteren --shell"
82
83 #: getopt.c:321
84 msgid "Usage: getopt optstring parameters\n"
85 msgstr "Brug: getopt tilvalgsstreng parametre\n"
86
87 #: getopt.c:322
88 msgid " getopt [options] [--] optstring parameters\n"
89 msgstr " getopt [tilvalg] [--] tilvalgsstreng parametre\n"
90
91 #: getopt.c:323
92 #, fuzzy
93 msgid " getopt [options] -o|--options optstring [options] [--]\n"
94 msgstr " getopt [tilvalg] [--] tilvalgsstreng parametre\n"
95
96 #: getopt.c:324
97 msgid " parameters\n"
98 msgstr " parametre\n"
99
100 #: getopt.c:325
101 msgid ""
102 "\n"
103 "Options:\n"
104 msgstr ""
105 "\n"
106 "Tilvalg:\n"
107
108 #: getopt.c:326
109 #, fuzzy
110 msgid ""
111 " -a, --alternative Allow long options starting with single -\n"
112 msgstr " -a, --alternative Tillad lange tilvalg med enkelt -\n"
113
114 #: getopt.c:327
115 #, fuzzy
116 msgid " -h, --help This small usage guide\n"
117 msgstr " -h, --help Denne lille manual\n"
118
119 #: getopt.c:328
120 #, fuzzy
121 msgid " -l, --longoptions <longopts> Long options to be recognized\n"
122 msgstr " -l, --longoptions=langtilvalg Lange tilvalg, der skal genkendes\n"
123
124 #: getopt.c:329
125 #, fuzzy
126 msgid ""
127 " -n, --name <progname> The name under which errors are reported\n"
128 msgstr ""
129 " -n, --name=prognavn Navnet som fejl skal rapporteres under\n"
130
131 #: getopt.c:330
132 #, fuzzy
133 msgid " -o, --options <optstring> Short options to be recognized\n"
134 msgstr " -o, --options=tilvalgsstreng Korte tilvalg, der skal genkendes\n"
135
136 #: getopt.c:331
137 #, fuzzy
138 msgid " -q, --quiet Disable error reporting by getopt(3)\n"
139 msgstr ""
140 " -q, --quiet Undertryk fejlrapportering fra getopt(3)\n"
141
142 #: getopt.c:332
143 #, fuzzy
144 msgid " -Q, --quiet-output No normal output\n"
145 msgstr " -Q, --quiet-output Ingen normale uddata\n"
146
147 #: getopt.c:333
148 #, fuzzy
149 msgid " -s, --shell <shell> Set shell quoting conventions\n"
150 msgstr " -s, --shell=skal Angiv konventioner for anførselstegn\n"
151
152 #: getopt.c:334
153 #, fuzzy
154 msgid " -T, --test Test for getopt(1) version\n"
155 msgstr " -T, --test Tjek versionen af getopt(1)\n"
156
157 #: getopt.c:335
158 #, fuzzy
159 msgid " -u, --unquote Do not quote the output\n"
160 msgstr " -u, --unqote Indskyd ikke anførselstegn i uddata\n"
161
162 #: getopt.c:336
163 #, fuzzy
164 msgid " -V, --version Output version information\n"
165 msgstr " -V, --version Vis versionsinformation\n"
166
167 #: getopt.c:384 getopt.c:444
168 msgid "missing optstring argument"
169 msgstr "mangler tilvalgsstrengparameter"
170
171 #: getopt.c:433
172 #, fuzzy, c-format
173 msgid "%s (enhanced) %s\n"
174 msgstr "getopt (udvidet) 1.1.4\n"
175
176 #: getopt.c:439
177 msgid "internal error, contact the author."
178 msgstr "intern fejl, kontakt programmøren."

frodo@frodo.looijaard.name
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26