/[public]/getopt/trunk/po/cs.po
ViewVC logotype

Contents of /getopt/trunk/po/cs.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 326 - (show annotations)
Sun Aug 12 09:07:18 2012 UTC (7 years, 11 months ago) by frodo
File size: 4776 byte(s)
(Frodo) Sync all gettext translation files from util-linux 2.21

1 # Permission is granted to freely copy and distribute
2 # this file and modified versions, provided that this
3 # header is not removed and modified versions are marked
4 # as such.
5 #
6 # Czech translation of util-linux.
7 # This file is distributed under the same license as the util-linux package.
8 #
9 # Jiří Pavlovský <pavlovsk@ff.cuni.cz>, 1999 - 2001.
10 # Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>, 2006.
11 # Vladimír Michl <vladimir.michl@seznam.cz>, 2007
12 # Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
13 #
14 # bootable → zaveditelný/startovací
15 # deconfigured → odnastavený
16 # discard (block) → zahodit
17 # dispatching mode → režim rozhodování
18 # (disc) drive → (disková) mechanika
19 # fatal error → nepřekonatelná chyba
20 # inode → i-uzel (se spojovníkem) XXX: e2fsprogs spojovník nepíše
21 # (file system) label → jmenovka
22 # (SELinux) label → značka
23 # partition → oddíl
24 # personality → charakteristika architektury
25 # resource → prostředek
26 # swap → odkládací (prostor)
27 #
28 # TODO: Vyvojáři potvrdili, že nová syntaxe proměnných hodnot je malými písmeny
29 # (HODNOTA → <hodnota>). Překlad bude přizpůsoben.
30 #
31 msgid ""
32 msgstr ""
33 "Project-Id-Version: util-linux 2.21-rc2\n"
34 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
35 "POT-Creation-Date: 2012-08-12 10:55+0200\n"
36 "PO-Revision-Date: 2012-02-13 21:16+0100\n"
37 "Last-Translator: Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>\n"
38 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
39 "Language: cs\n"
40 "MIME-Version: 1.0\n"
41 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
42 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
43 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
44
45 #: getopt.c:226
46 #, c-format
47 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
48 msgstr "Více informací získáte příkazem „%s --help“.\n"
49
50 #: getopt.c:295
51 msgid "empty long option after -l or --long argument"
52 msgstr "prázdná dlouhá volba po přepínači -l či --long"
53
54 #: getopt.c:316
55 msgid "unknown shell after -s or --shell argument"
56 msgstr "neznámý shell po přepínači -s či --shell"
57
58 #: getopt.c:321
59 msgid "Usage: getopt optstring parameters\n"
60 msgstr "Použití: getopt řetězec-s-volbami přepínače\n"
61
62 #: getopt.c:322
63 msgid " getopt [options] [--] optstring parameters\n"
64 msgstr " getopt [volby] [--] řetězec-s-volbami přepínače\n"
65
66 #: getopt.c:323
67 #, fuzzy
68 msgid " getopt [options] -o|--options optstring [options] [--]\n"
69 msgstr " getopt [volby] [--] řetězec-s-volbami přepínače\n"
70
71 #: getopt.c:324
72 msgid " parameters\n"
73 msgstr " argumenty\n"
74
75 #: getopt.c:325
76 msgid ""
77 "\n"
78 "Options:\n"
79 msgstr ""
80 "\n"
81 "Přepínače:\n"
82
83 #: getopt.c:326
84 msgid ""
85 " -a, --alternative Allow long options starting with single -\n"
86 msgstr ""
87 " -a, --alternative Přijímá dlouhé volby začínající jedním -\n"
88
89 #: getopt.c:327
90 msgid " -h, --help This small usage guide\n"
91 msgstr " -h, --help Tato malý průvodce použitím\n"
92
93 #: getopt.c:328
94 msgid " -l, --longoptions <longopts> Long options to be recognized\n"
95 msgstr " -l, --longoptions DLOUHVOL Rozpoznávané dlouhé volby\n"
96
97 #: getopt.c:329
98 msgid ""
99 " -n, --name <progname> The name under which errors are reported\n"
100 msgstr ""
101 " -n, --name NÁZEV_PROGRAMU Název, pod kterým jsou oznamovány chyby\n"
102
103 #: getopt.c:330
104 msgid " -o, --options <optstring> Short options to be recognized\n"
105 msgstr " -o, --options KRÁTKÉ_VOLBY Rozpoznávané krátké volby\n"
106
107 #: getopt.c:331
108 msgid " -q, --quiet Disable error reporting by getopt(3)\n"
109 msgstr " -q, --quiet Vypne oznamování chyb pomocí getopt(3)\n"
110
111 #: getopt.c:332
112 msgid " -Q, --quiet-output No normal output\n"
113 msgstr " -Q, --quiet-output Žádný normální výstup\n"
114
115 #: getopt.c:333
116 msgid " -s, --shell <shell> Set shell quoting conventions\n"
117 msgstr " -s, --shell SHELL Nastaví konvence uzavíraní do uvozovek\n"
118
119 #: getopt.c:334
120 msgid " -T, --test Test for getopt(1) version\n"
121 msgstr " -T, --test Testuje verzi getopt(1)\n"
122
123 #: getopt.c:335
124 msgid " -u, --unquote Do not quote the output\n"
125 msgstr " -u, --unqote Neuzavře výstup do uvozovek\n"
126
127 #: getopt.c:336
128 msgid " -V, --version Output version information\n"
129 msgstr " -V, --version Vypíše údaje o verzi\n"
130
131 #: getopt.c:384 getopt.c:444
132 msgid "missing optstring argument"
133 msgstr "chybí řetězec-s-volbami"
134
135 #: getopt.c:433
136 #, fuzzy, c-format
137 msgid "%s (enhanced) %s\n"
138 msgstr "getopt (rozšířené) 1.1.4\n"
139
140 #: getopt.c:439
141 msgid "internal error, contact the author."
142 msgstr "Vnitřní chyba, oznamte ji autorovi."

frodo@frodo.looijaard.name
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26