/[public]/getopt/trunk/po/cs.po
ViewVC logotype

Diff of /getopt/trunk/po/cs.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 325 Revision 326
1# Permission is granted to freely copy and distribute
2# this file and modified versions, provided that this
3# header is not removed and modified versions are marked
4# as such.
5#
1# Czech translation of util-linux. 6# Czech translation of util-linux.
2# Ji Pavlovsk <pavlovsk@ff.cuni.cz>, 1999. 7# This file is distributed under the same license as the util-linux package.
3# 8#
4#: getopt.c:203 getopt.c:211 getopt.c:375 9# Jiří Pavlovský <pavlovsk@ff.cuni.cz>, 1999 - 2001.
10# Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>, 2006.
11# Vladimír Michl <vladimir.michl@seznam.cz>, 2007
12# Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
13#
14# bootable → zaveditelný/startovací
15# deconfigured → odnastavený
16# discard (block) → zahodit
17# dispatching mode → režim rozhodování
18# (disc) drive → (disková) mechanika
19# fatal error → nepřekonatelná chyba
20# inode → i-uzel (se spojovníkem) XXX: e2fsprogs spojovník nepíše
21# (file system) label → jmenovka
22# (SELinux) label → značka
23# partition → oddíl
24# personality → charakteristika architektury
25# resource → prostředek
26# swap → odkládací (prostor)
27#
28# TODO: Vyvojáři potvrdili, že nová syntaxe proměnných hodnot je malými písmeny
29# (HODNOTA → <hodnota>). Překlad bude přizpůsoben.
30#
5msgid "" 31msgid ""
6msgstr "" 32msgstr ""
7"Project-Id-Version: getopt 1.1.0\n" 33"Project-Id-Version: util-linux 2.21-rc2\n"
34"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8"POT-Creation-Date: 2000-07-02 00:38+0200\n" 35"POT-Creation-Date: 2012-08-12 10:55+0200\n"
9"PO-Revision-Date: 2000-02-08 11:13+0100\n" 36"PO-Revision-Date: 2012-02-13 21:16+0100\n"
10"Last-Translator: Ji Pavlovsk <pavlovsk@ff.cuni.cz>\n" 37"Last-Translator: Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>\n"
11"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n" 38"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
39"Language: cs\n"
12"MIME-Version: 1.0\n" 40"MIME-Version: 1.0\n"
13"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n" 41"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 42"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
43"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
15 44
16#: getopt.c:89 getopt.c:99 45#: getopt.c:226
17#, c-format 46#, c-format
18msgid "%s: Out of memory!\n" 47msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
19msgstr "%s: Nedostatek pamti!\n" 48msgstr "Více informací získáte příkazem „%s --help“.\n"
20 49
21#: getopt.c:89
22msgid "getopt"
23msgstr ""
24
25#: getopt.c:99
26msgid "geopt"
27msgstr ""
28
29#: getopt.c:200
30#, c-format
31msgid " --%s"
32msgstr ""
33
34#: getopt.c:202 getopt.c:205 getopt.c:210 getopt.c:218
35#, fuzzy, c-format
36msgid " %s"
37msgstr "%s\n"
38
39#: getopt.c:207
40#, c-format
41msgid " -%c"
42msgstr ""
43
44#: getopt.c:216
45msgid " --"
46msgstr ""
47
48#: getopt.c:219 50#: getopt.c:295
49msgid "\n"
50msgstr ""
51
52#: getopt.c:232
53#, fuzzy, c-format
54msgid "getopt: %s\n"
55msgstr "typ: %s\n"
56
57#: getopt.c:233
58msgid "Try `getopt --help' for more information.\n"
59msgstr "Vce informac zskte pkazem `getopt --help'.\n"
60
61#: getopt.c:286 getopt.c:304
62msgid ", \t\n"
63msgstr ""
64
65#: getopt.c:299
66msgid "empty long option after -l or --long argument" 51msgid "empty long option after -l or --long argument"
67msgstr "przdn dlouh volba po pepnai -l i --long" 52msgstr "prázdná dlouhá volba po přepínači -l či --long"
68
69#: getopt.c:310
70msgid "bash"
71msgstr ""
72
73#: getopt.c:312
74#, fuzzy
75msgid "tcsh"
76msgstr "nattch"
77
78#: getopt.c:314
79#, fuzzy
80msgid "sh"
81msgstr " "
82 53
83#: getopt.c:316 54#: getopt.c:316
84msgid "csh" 55msgid "unknown shell after -s or --shell argument"
85msgstr "" 56msgstr "neznámý shell po přepínači -s či --shell"
86 57
87#: getopt.c:319 58#: getopt.c:321
88msgid "unknown shell after -s or --shell argument" 59msgid "Usage: getopt optstring parameters\n"
89msgstr "neznm shell po pepnai -s i --shell" 60msgstr "Použití: getopt řetězec-s-volbami přepínače\n"
61
62#: getopt.c:322
63msgid " getopt [options] [--] optstring parameters\n"
64msgstr " getopt [volby] [--] řetězec-s-volbami přepínače\n"
65
66#: getopt.c:323
67#, fuzzy
68msgid " getopt [options] -o|--options optstring [options] [--]\n"
69msgstr " getopt [volby] [--] řetězec-s-volbami přepínače\n"
90 70
91#: getopt.c:324 71#: getopt.c:324
92msgid "Usage: getopt optstring parameters\n"
93msgstr "Pouit: getopt etzec-s-volbami pepnae\n"
94
95#: getopt.c:325
96msgid " getopt [options] [--] optstring parameters\n"
97msgstr " getopt [volby] [--] etzec-s-volbami pepnae\n"
98
99#: getopt.c:326
100msgid " getopt [options] -o|--options optstring [options] [--]\n"
101msgstr " getopt [volby] -o|--options etzec-s-volbami [volby] [--]\n"
102
103#: getopt.c:327
104msgid " parameters\n" 72msgid " parameters\n"
105msgstr " argumenty\n" 73msgstr " argumenty\n"
106 74
75#: getopt.c:325
76msgid ""
77"\n"
78"Options:\n"
79msgstr ""
80"\n"
81"Přepínače:\n"
82
83#: getopt.c:326
84msgid ""
85" -a, --alternative Allow long options starting with single -\n"
86msgstr ""
87" -a, --alternative Přijímá dlouhé volby začínající jedním -\n"
88
89#: getopt.c:327
90msgid " -h, --help This small usage guide\n"
91msgstr " -h, --help Tato malý průvodce použitím\n"
92
107#: getopt.c:328 93#: getopt.c:328
108msgid "" 94msgid " -l, --longoptions <longopts> Long options to be recognized\n"
109" -a, --alternative Allow long options starting with single -\n" 95msgstr " -l, --longoptions DLOUHVOL Rozpoznávané dlouhé volby\n"
110msgstr ""
111" -a, --alternative Akceptuje dlouh volby zanajc jednm -\n"
112 96
113#: getopt.c:329 97#: getopt.c:329
114msgid " -h, --help This small usage guide\n" 98msgid ""
115msgstr " -h, --help Vype tuto npovdu\n" 99" -n, --name <progname> The name under which errors are reported\n"
100msgstr ""
101" -n, --name NÁZEV_PROGRAMU Název, pod kterým jsou oznamovány chyby\n"
116 102
117#: getopt.c:330 103#: getopt.c:330
118msgid " -l, --longoptions=longopts Long options to be recognized\n" 104msgid " -o, --options <optstring> Short options to be recognized\n"
119msgstr " -l, --longoptions=dlouhvol Rozpoznvan dlouh volby\n" 105msgstr " -o, --options KRÁTKÉ_VOLBY Rozpoznávané krátké volby\n"
120 106
121#: getopt.c:331 107#: getopt.c:331
122msgid "" 108msgid " -q, --quiet Disable error reporting by getopt(3)\n"
123" -n, --name=progname The name under which errors are reported\n" 109msgstr " -q, --quiet Vypne oznamování chyb pomocí getopt(3)\n"
124msgstr ""
125" -n, --name=jmnoprog Jmno, pod kterm jsou oznamovny chyby\n"
126 110
127#: getopt.c:332 111#: getopt.c:332
128msgid " -o, --options=optstring Short options to be recognized\n" 112msgid " -Q, --quiet-output No normal output\n"
129msgstr " -o, --options=krtvol Rozpoznvan krtk volby\n" 113msgstr " -Q, --quiet-output Žádný normální výstup\n"
130 114
131#: getopt.c:333 115#: getopt.c:333
132msgid " -q, --quiet Disable error reporting by getopt(3)\n" 116msgid " -s, --shell <shell> Set shell quoting conventions\n"
133msgstr "" 117msgstr " -s, --shell SHELL Nastaví konvence uzavíraní do uvozovek\n"
134" -q, --quiet Vypne oznamovn chyb pomoc getopt(3)\n"
135 118
136#: getopt.c:334 119#: getopt.c:334
137msgid " -Q, --quiet-output No normal output\n" 120msgid " -T, --test Test for getopt(1) version\n"
138msgstr " -Q, --quiet-output dn normln vstup\n" 121msgstr " -T, --test Testuje verzi getopt(1)\n"
139 122
140#: getopt.c:335 123#: getopt.c:335
141msgid " -s, --shell=shell Set shell quoting conventions\n" 124msgid " -u, --unquote Do not quote the output\n"
142msgstr " -s, --shell=shell Nastav konvence uzavran\n" 125msgstr " -u, --unqote Neuzavře výstup do uvozovek\n"
143 126
144#: getopt.c:336 127#: getopt.c:336
145msgid " -T, --test Test for getopt(1) version\n" 128msgid " -V, --version Output version information\n"
146msgstr " -T, --test Testuje verzi getopt(1)\n" 129msgstr " -V, --version Vypíše údaje o verzi\n"
147 130
148#: getopt.c:337 131#: getopt.c:384 getopt.c:444
149#, fuzzy 132msgid "missing optstring argument"
150msgid " -u, --unqote Do not quote the output\n" 133msgstr "chybí řetězec-s-volbami"
151msgstr " -Q, --quiet-output dn normln vstup\n"
152 134
153#: getopt.c:338 135#: getopt.c:433
154msgid " -V, --version Output version information\n" 136#, fuzzy, c-format
155msgstr " -V, --version Vype informace o verzi\n" 137msgid "%s (enhanced) %s\n"
138msgstr "getopt (rozšířené) 1.1.4\n"
156 139
157#: getopt.c:350
158#, fuzzy
159msgid "options"
160msgstr "uiten pepnae:"
161
162#: getopt.c:351
163#, fuzzy
164msgid "longoptions"
165msgstr "nebezpen pepnae:"
166
167#: getopt.c:352
168#, fuzzy
169msgid "quiet"
170msgstr "Konec"
171
172#: getopt.c:353
173msgid "quiet-output"
174msgstr ""
175
176#: getopt.c:354
177#, fuzzy
178msgid "shell"
179msgstr "dn shell"
180
181#: getopt.c:355
182#, fuzzy
183msgid "test"
184msgstr "cl"
185
186#: getopt.c:356
187msgid "unquoted"
188msgstr ""
189
190#: getopt.c:357
191#, fuzzy
192msgid "help"
193msgstr "Npovda"
194
195#: getopt.c:358
196#, fuzzy
197msgid "alternative"
198msgstr "Alternativn cylindry"
199
200#: getopt.c:359 140#: getopt.c:439
201#, fuzzy
202msgid "name"
203msgstr "Jmno"
204
205#: getopt.c:360
206msgid "version"
207msgstr "verze"
208
209#: getopt.c:365
210msgid "+ao:l:n:qQs:TuhV"
211msgstr ""
212
213#: getopt.c:382
214msgid "GETOPT_COMPATIBLE"
215msgstr ""
216
217#: getopt.c:390
218msgid " --\n"
219msgstr ""
220
221#: getopt.c:394 getopt.c:455
222msgid "missing optstring argument"
223msgstr "chyb etzec-s-volbami"
224
225#: getopt.c:400
226msgid "-+"
227msgstr ""
228
229#: getopt.c:443
230#, fuzzy
231msgid "getopt (enhanced) 1.1.0\n"
232msgstr "getopt (rozen) 1.0.3\n"
233
234#: getopt.c:449
235msgid "internal error, contact the author." 141msgid "internal error, contact the author."
236msgstr "Vnitn chyba, oznamte ji autorovi." 142msgstr "Vnitřní chyba, oznamte ji autorovi."
237

Legend:
Removed from v.325  
changed lines
  Added in v.326

frodo@frodo.looijaard.name
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26