/[public]/getopt/trunk/po/cs.po
ViewVC logotype

Diff of /getopt/trunk/po/cs.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 365 Revision 366
7# This file is distributed under the same license as the util-linux package. 7# This file is distributed under the same license as the util-linux package.
8# 8#
9# Jiří Pavlovský <pavlovsk@ff.cuni.cz>, 1999 - 2001. 9# Jiří Pavlovský <pavlovsk@ff.cuni.cz>, 1999 - 2001.
10# Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>, 2006. 10# Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>, 2006.
11# Vladimír Michl <vladimir.michl@seznam.cz>, 2007 11# Vladimír Michl <vladimir.michl@seznam.cz>, 2007
12# Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 12# Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
13# Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>, 2014.
14#
15# eject tool messages merged from eject-2.1.5:
16# Jeff Tranter <tranter@pobox.com>, 2005.
17# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2006.
13# 18#
14# bootable → zaveditelný/startovací 19# bootable → zaveditelný/startovací
20# bootfile (SGI) → starovací soubor
15# deconfigured → odnastavený 21# deconfigured → odnastavený
16# discard (block) → zahodit 22# discard (block) → zahodit
17# dispatching mode → režim rozhodování 23# dispatching mode → režim rozhodování
18# (disc) drive → (disková) mechanika 24# (disc) drive → (disková) mechanika
19# fatal error → nepřekonatelná chyba 25# fatal error → nepřekonatelná chyba
20# inode → i-uzel (se spojovníkem) XXX: e2fsprogs spojovník nepíše 26# inode → i-uzel (se spojovníkem) XXX: e2fsprogs spojovník nepíše
27# disk label → popis disku
21# (file system) label → jmenovka 28# (file system) label → jmenovka
22# (SELinux) label → značka 29# (SELinux) label → značka
23# partition → oddíl 30# partition → oddíl
24# personality → charakteristika architektury 31# personality → charakteristika architektury
25# resource → prostředek 32# resource → prostředek
28# TODO: Vyvojáři potvrdili, že nová syntaxe proměnných hodnot je malými písmeny 35# TODO: Vyvojáři potvrdili, že nová syntaxe proměnných hodnot je malými písmeny
29# (HODNOTA → <hodnota>). Překlad bude přizpůsoben. 36# (HODNOTA → <hodnota>). Překlad bude přizpůsoben.
30# 37#
31msgid "" 38msgid ""
32msgstr "" 39msgstr ""
33"Project-Id-Version: util-linux 2.21-rc2\n" 40"Project-Id-Version: util-linux 2.24-rc2\n"
34"Report-Msgid-Bugs-To: \n" 41"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
35"POT-Creation-Date: 2012-08-12 10:55+0200\n" 42"POT-Creation-Date: 2014-11-22 13:14+0100\n"
36"PO-Revision-Date: 2012-02-13 21:16+0100\n" 43"PO-Revision-Date: 2014-03-18 19:40+0100\n"
37"Last-Translator: Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>\n" 44"Last-Translator: Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>\n"
38"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" 45"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
39"Language: cs\n" 46"Language: cs\n"
40"MIME-Version: 1.0\n" 47"MIME-Version: 1.0\n"
41"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 48"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
42"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 49"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
43"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 50"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
44 51
45#: getopt.c:226 52#: getopt.c:228
46#, c-format 53#, c-format
47msgid "Try `%s --help' for more information.\n" 54msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
48msgstr "Více informací získáte příkazem „%s --help“.\n" 55msgstr "Více informací získáte příkazem „%s --help“.\n"
49 56
50#: getopt.c:295 57#: getopt.c:297
51msgid "empty long option after -l or --long argument" 58msgid "empty long option after -l or --long argument"
52msgstr "prázdná dlouhá volba po přepínači -l či --long" 59msgstr "prázdná dlouhá volba po přepínači -l či --long"
53 60
54#: getopt.c:316 61#: getopt.c:318
55msgid "unknown shell after -s or --shell argument" 62msgid "unknown shell after -s or --shell argument"
56msgstr "neznámý shell po přepínači -s či --shell" 63msgstr "neznámý shell po přepínači -s či --shell"
57 64
58#: getopt.c:321
59msgid "Usage: getopt optstring parameters\n"
60msgstr "Použití: getopt řetězec-s-volbami přepínače\n"
61
62#: getopt.c:322
63msgid " getopt [options] [--] optstring parameters\n"
64msgstr " getopt [volby] [--] řetězec-s-volbami přepínače\n"
65
66#: getopt.c:323
67#, fuzzy
68msgid " getopt [options] -o|--options optstring [options] [--]\n"
69msgstr " getopt [volby] [--] řetězec-s-volbami přepínače\n"
70
71#: getopt.c:324
72msgid " parameters\n"
73msgstr " argumenty\n"
74
75#: getopt.c:325 65#: getopt.c:325
66#, c-format
76msgid "" 67msgid ""
77"\n" 68" %1$s optstring parameters\n"
78"Options:\n" 69" %1$s [options] [--] optstring parameters\n"
70" %1$s [options] -o|--options optstring [options] [--] parameters\n"
79msgstr "" 71msgstr ""
80"\n" 72" %1$s ŘETĚZEC_S_VOLBAMI PARAMETRY\n"
81"Přepínače:\n" 73" %1$s [PŘEPÍNAČE] [--] ŘETĚZEC_S_VOLBAMI PARAMETRY\n"
74" %1$s [PŘEPÍNAČE] -o|--options ŘETĚZEC_S_VOLBAMI [PŘEPÍNAČE] [--] PARAMETRY\n"
82 75
83#: getopt.c:326 76#: getopt.c:331
84msgid "" 77msgid ""
85" -a, --alternative Allow long options starting with single -\n" 78" -a, --alternative Allow long options starting with single -\n"
86msgstr "" 79msgstr ""
87" -a, --alternative Přijímá dlouhé volby začínající jedním -\n" 80" -a, --alternative Přijímá dlouhé volby začínající jedním -\n"
88 81
89#: getopt.c:327 82#: getopt.c:332
90msgid " -h, --help This small usage guide\n"
91msgstr " -h, --help Tato malý průvodce použitím\n"
92
93#: getopt.c:328
94msgid " -l, --longoptions <longopts> Long options to be recognized\n" 83msgid " -l, --longoptions <longopts> Long options to be recognized\n"
95msgstr " -l, --longoptions DLOUHVOL Rozpoznávané dlouhé volby\n" 84msgstr " -l, --longoptions DLOUHVOL Rozpoznávané dlouhé volby\n"
96 85
97#: getopt.c:329 86#: getopt.c:333
98msgid "" 87msgid ""
99" -n, --name <progname> The name under which errors are reported\n" 88" -n, --name <progname> The name under which errors are reported\n"
100msgstr "" 89msgstr ""
101" -n, --name NÁZEV_PROGRAMU Název, pod kterým jsou oznamovány chyby\n" 90" -n, --name NÁZEV_PROGRAMU Název, pod kterým jsou oznamovány chyby\n"
102 91
103#: getopt.c:330 92#: getopt.c:334
104msgid " -o, --options <optstring> Short options to be recognized\n" 93msgid " -o, --options <optstring> Short options to be recognized\n"
105msgstr " -o, --options KRÁTKÉ_VOLBY Rozpoznávané krátké volby\n" 94msgstr " -o, --options KRÁTKÉ_VOLBY Rozpoznávané krátké volby\n"
106 95
107#: getopt.c:331 96#: getopt.c:335
108msgid " -q, --quiet Disable error reporting by getopt(3)\n" 97msgid " -q, --quiet Disable error reporting by getopt(3)\n"
109msgstr " -q, --quiet Vypne oznamování chyb pomocí getopt(3)\n" 98msgstr " -q, --quiet Vypne oznamování chyb pomocí getopt(3)\n"
110 99
111#: getopt.c:332 100#: getopt.c:336
112msgid " -Q, --quiet-output No normal output\n" 101msgid " -Q, --quiet-output No normal output\n"
113msgstr " -Q, --quiet-output Žádný normální výstup\n" 102msgstr " -Q, --quiet-output Žádný normální výstup\n"
114 103
115#: getopt.c:333 104#: getopt.c:337
116msgid " -s, --shell <shell> Set shell quoting conventions\n" 105msgid " -s, --shell <shell> Set shell quoting conventions\n"
117msgstr " -s, --shell SHELL Nastaví konvence uzavíraní do uvozovek\n" 106msgstr " -s, --shell SHELL Nastaví konvence uzavíraní do uvozovek\n"
118 107
119#: getopt.c:334 108#: getopt.c:338
120msgid " -T, --test Test for getopt(1) version\n" 109msgid " -T, --test Test for getopt(1) version\n"
121msgstr " -T, --test Testuje verzi getopt(1)\n" 110msgstr " -T, --test Testuje verzi getopt(1)\n"
122 111
123#: getopt.c:335 112#: getopt.c:339
124msgid " -u, --unquote Do not quote the output\n" 113msgid " -u, --unquoted Do not quote the output\n"
125msgstr " -u, --unqote Neuzavře výstup do uvozovek\n" 114msgstr " -u, --unqoted Neuzavře výstup do uvozovek\n"
126 115
127#: getopt.c:336
128msgid " -V, --version Output version information\n"
129msgstr " -V, --version Vypíše údaje o verzi\n"
130
131#: getopt.c:384 getopt.c:444 116#: getopt.c:390 getopt.c:449
132msgid "missing optstring argument" 117msgid "missing optstring argument"
133msgstr "chybí řetězec-s-volbami" 118msgstr "chybí řetězec-s-volbami"
134 119
135#: getopt.c:433 120#: getopt.c:444
136#, fuzzy, c-format
137msgid "%s (enhanced) %s\n"
138msgstr "getopt (rozšířené) 1.1.4\n"
139
140#: getopt.c:439
141msgid "internal error, contact the author." 121msgid "internal error, contact the author."
142msgstr "Vnitřní chyba, oznamte ji autorovi." 122msgstr "Vnitřní chyba, oznamte ji autorovi."
123
124#: util-linux-compat.h:11
125msgid ""
126"\n"
127"Usage:\n"
128msgstr ""
129"\n"
130"Použití:\n"
131
132#: util-linux-compat.h:12
133msgid ""
134"\n"
135"Options:\n"
136msgstr ""
137"\n"
138"Přepínače:\n"
139
140#: util-linux-compat.h:13
141msgid "\n"
142msgstr "\n"
143
144#: util-linux-compat.h:14
145msgid " -h, --help display this help and exit\n"
146msgstr " -h, --help zobrazí tuto nápovědu a skončí\n"
147
148#: util-linux-compat.h:15
149msgid " -V, --version output version information and exit\n"
150msgstr " -V, --version vypíše údaje o verzi a skončí\n"
151
152#: util-linux-compat.h:16
153#, c-format
154msgid ""
155"\n"
156"For more details see %s.\n"
157msgstr ""
158"\n"
159"Podrobnosti naleznete v %s.\n"
160
161#: util-linux-compat.h:18
162#, c-format
163msgid "%s (enhanced) %s\n"
164msgstr ""
165
166#: gnu/getopt.c:678
167#, c-format
168msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
169msgstr ""
170
171#: gnu/getopt.c:702
172#, c-format
173msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
174msgstr ""
175
176#: gnu/getopt.c:707
177#, c-format
178msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
179msgstr ""
180
181#: gnu/getopt.c:724 gnu/getopt.c:897
182#, c-format
183msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
184msgstr ""
185
186#: gnu/getopt.c:753
187#, c-format
188msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
189msgstr ""
190
191#: gnu/getopt.c:757
192#, c-format
193msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
194msgstr ""
195
196#: gnu/getopt.c:783
197#, c-format
198msgid "%s: illegal option -- %c\n"
199msgstr "%s: nepovolená volba – %c\n"
200
201#: gnu/getopt.c:786
202#, c-format
203msgid "%s: invalid option -- %c\n"
204msgstr ""
205
206#: gnu/getopt.c:816 gnu/getopt.c:946
207#, c-format
208msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
209msgstr ""
210
211#: gnu/getopt.c:863
212#, c-format
213msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
214msgstr ""
215
216#: gnu/getopt.c:881
217#, c-format
218msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
219msgstr ""

Legend:
Removed from v.365  
changed lines
  Added in v.366

frodo@frodo.looijaard.name
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26